Doporučena škola

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Projekt „Víme víc“

Projekt „Víme víc“Datum konání:
3.4.2023

Problematika rizikového chování je v dnešní společnosti jedním z velkých problémů doby. Také otázka tolerance vůči cizincům a jiným minoritám ve společnosti představuje velké téma. Právě na tyto oblasti jsme se zaměřili, abychom umožnili žákům se v nich lépe zorientovat.

Dne 30.3. a 3.4. 2023 se žáci maturitního ročníku G20 a žáci třetích ročníků K3A, K3B a S3 zúčastnili exkurzí v Kontaktním a poradenském centru Laxus Pardubice a přednášky v Centru pro integraci cizinců v Pardubicích.

Kontaktní a poradenské centrum Laxus Pardubice je nezisková organizace, která poskytuje služby uživatelům návykových látek a jejich blízkým. Mezi principy centra patří přístup harm reduction (minimalizace škod způsobených užíváním návykových látek) a také public health (ochrana veřejného zdraví). Mezi poskytované služby v tomto centru patří odborné sociální poradenství, adiktologické služby, krizová intervence, výměnný program, testování na infekční nemoci atd.

Centrum pro integraci cizinců v Pardubicích je organizace zřízená Ministerstvem vnitra, konkrétně Správou uprchlických zařízení. Pracovníci zařízení pracují s cizinci s dlouhodobým a trvalým pobytem na území České republiky, azylanty i občany členských zemí Evropské unie. Tato organizace poskytuje odborné sociální poradenství a další aktivity přispívající k řešení aktuálních problémů, se kterými se cizinci u nás setkávají. 

Celkově hodnotíme exkurze jako zajímavé a užitečné. Poděkování za připravený program patří pracovníkům obou organizací, které jsme navštívili.

Projekt Víme víc 2023 (2).jpg
Projekt Víme víc 2023 (4).jpg
Projekt Víme víc 2023 (1).jpg
Projekt Víme víc 2023 (3).jpg